ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Νέους επιχειρηματίες που αναζητούν κεφάλαια για να ξεκινήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Εν ενεργεία επιχειρηματίες που επιδιώκουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η οικονομική κρίση δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Εδώ και 15 χρόνια υποστηρίζουμε επενδύσεις με καλές προοπτικές, στηριγμένες σε τεκμηριωμένες οικονομικές αναλύσεις & αξιολογήσεις στα πλαίσια ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων. Σε όλους τους τομείς της πραγματικής οικονομίας:

– Μεταποίηση γεωργικών & αγροτικών προϊόντων
– Εμπορική ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
– Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
– Τουριστικές δραστηριότητες
– Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία

Ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα, ή ακόμα ζητήστε μας να αξιολογήσουμε το δικό σας επενδυτικό σχέδιο.