Η BIZPLAN4U ΜΟΝ. M.I.K.E. είναι μία Ανεξάρτητη Ελληνική Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας βρίσκεται ο έλληνας επιχειρηματίας και οι ανάγκες του! Τα στελέχη της εταιρείας μας διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στους Τομείς Παροχής Συμβουλευτικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

Η επαγγελματική μας εμπειρία αφορά την ολοκληρωμένη, συνεπή & αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς: της επιδότησης επενδυτικών σχεδίων (μέσω των Αναπτυξιακών Νόμων και του ΕΣΠΑ), της αναδιάρθρωσης δανείων, της αναδιοργάνωσης επιχειρηματικών διαδικασιών, του σχεδιασμού στρατηγικών ανάπτυξης, της ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και της κατάρτισης οικονομοτεχνικών μελετών αξιολόγησης επενδύσεων σε κινητές αξίες ή ακόμα και σε ακίνητη περιουσία.

Τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία αποτελούν εγγύηση και για τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών μας. Πιστεύουμε ότι σε μία εποχή έντονων ανακατατάξεων σε οικονομικό αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό – πολιτικό επίπεδο είμαστε σε θέση να παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε παράλληλα με την έντονη δραστηριοποίηση των ελλήνων επιχειρηματιών, να συμβάλλουμε στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων τόσο για την εξασφάλιση όρων βιωσιμότητας, όσο και για την εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών στο μέλλον.