Η BIZPLAN4U διατηρεί εδραιωμένες επαγγελματικές συνεργασίες με καταξιωμένες εταιρείες και επαγγελματίες του τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών στην Ελλάδα.

Οι κυριότερες συνεργασίες μας περιλαμβάνουν:

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» είναι εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που παρέχει ελεγκτικές, λογιστικές και οργανωτικές υπηρεσίες με αξιοπιστία και συνέπεια για πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα. Ανήκει και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το παγκόσμιο δίκτυο της “PKF International”. Η PKF International είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με πάνω από 100 χρόνια παρουσία στο χώρο. Διαθέτει δίκτυο 300 γραφείων σε 125 χώρες και 440 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και είναι μέλος του «Forum of Firms», ενός οργανισμού που έχει καθιερωθεί στο χώρο των επιχειρήσεων για την έγκυρη παροχή οικονομικών πληροφοριών και ελεγκτικών πρακτικών.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται επίσης με διακεκριμένα Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.